Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Hvem foretager ejendoms- og selskabsadministration i K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvem foretager ejendoms- og selskabsadministration i K/S Herkules Lüdenscheid?

Herkules Group og Herkules Invest

Herkules Group er et tysk ejendomsselskab, der arbejder med formidling og forvaltning af tyske ejendomme. Herudover arbejdes der sideløbende med rådgivning inden for udlejning, finansiering, ejendoms- og selskabsadministration samt køb og salg af ejendomme. Selskabets erfaringsgrundlag går mere end 30 år tilbage. Herkules Invest er en dansk underafdeling af Herkules Group. Herkules Invest tilbyder attraktive investeringsprojekter indenfor ejendomme i Tyskland og Danmark.

 

Hvem administrerer ejendommen og selskabet i investeringsprojekterne der udbydes?

  • Ejendomme og selskaber udbudt af Herkules Group eller Herkules Invest administreres af Herkules Group.

Hvem skal fremadrettet lede ejendomsselskabet?

  • Ejendomsselskabets ledelse bliver fastlagt på selskabets ordinære generalforsamling.
  • Den daglige ledelse er komplementarens bestyrelse og stilles til rådighed af Herkules Group.

Hvor afholdes generalforsamlinger?

  • Generalforsamlingerne kommer til at blive afholdt enten i København, Århus eller på Herkules’ hovedkontor i Hamborg. Dette afhænger af, hvad der er aftalt og investorernes ønsker. Enkelte gange afholdes generalforsamlingen også som videomøde.

Kan administrationen flyttes? Må vi selv lave den?

  • Ejendoms- og selskabsadministrationen af nye selskaber varetages af Herkules.
  • Der foreligger en managementaftale, som udløber i år 2027 for K/S Herkules Lüdenscheids vedkommende, hvor begge parter kan opsige aftalen. Derefter løber aftalen i 3 år.

Hvad omfatter selskabsadministrationen?

  • Herkules forestår iht. selskabets vedtægter, bestyrelsens instrukser samt generalforsamlingens- og bestyrelsesbeslutninger løbende fund management.
  • Fund Management (selskabsadministration) omfatter kontakten til bestyrelsen, investorer, banker og revisorer.  Selskabsbogføring, udarbejdelse af budgetter og udkast til regnskabet, indgåelse af aftaler med eksterne rådgivere samt management af likviditet og låneengagementer for selskabet.

Hvad omfatter ejendomsadministrationen?

  • Property Management (ejendomsadministration) er den defensive aktivitet, der relaterer sig til huslejeopkrævning, løbende bogføring og afregning af driftsudgifter samt tilsyn og overvågning. En væsentlig del af denne opgave knytter sig til overvågning af ejendommens lejeindtægter og driftsudgifter samt kontakt til lejere.

 

Vil du se mere information om K/S Herkules Lüdenscheid, hvor du kan få 9% i afkast om året med 4,5% i årligt udbytte, så klik her.

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram