Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Hvornår foregår salg af ejendommen? Og hvordan?

Hvornår foregår salg af ejendommen? Og hvordan?

I K/S Herkules Lüdenscheid er strategien, at ejendommen sælges efter 10 år dvs. i år 2031. Efter 10 års ejerskab i Tyskland vil en fortjeneste ved et salg være skattefrit. Det praktiske efter en generalforsamling, hvor det er besluttet at sælge ejendommen er, at Herkules får i opdrag at finde en køber...

Er der tænkt på evt. alternativ anvendelse af ejendommen erhvervet af K/S Herkules Lüdenscheid?

I tilfælde af at ejendommens lejer af den ene eller anden grund ikke betaler lejen, skal selskabet finde et nyt grundlag for ejendommen. Denne ejendom vil naturligvis kunne anvendes til andre former for sygehus eller lægelignende praksis. Flere af naboejendommene driver lignende klinikkker eller hospitaler i dag, og med stor sandsynlighed, vil de være interesserede i denne ejendom...

Et budget er taknemmeligt, så hvor kan det gå galt? Er der lavet en risiko- og følsomhedsanalyse?

I et budget er det enten indtægterne eller udgifterne, som kan ændre sig over tid. Der vil i prospekter udarbejdet af Herkules altid være en følsomhedsanalyse samt en oplistning af de væsentligste risici, der kan ske med investeringen, og hvorledes de risici er forsøgt afdækket...

Hvilke spørgsmål skal man have afdækket for at sikre sig, at ejendommen man investerer i er i en god stand?

Ejendommens stand har betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Vores ejendomme er derfor enten nyopførte eller nyrenoverede. Ejendommens kvalitet og stand bliver altid gennemgået af vores tekniske rådgiver for at undgå uforudsete udgifter. En ny eller nyrenoveret ejendom i god stand betyder for dem mindre risiko for uforudsete udgifter...