Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Et budget er taknemmeligt, så hvor kan det gå galt? Er der lavet en risiko- og følsomhedsanalyse?

Et budget er taknemmeligt, så hvor kan det gå galt? Er der lavet en risiko- og følsomhedsanalyse?

I et budget er det enten indtægterne eller udgifterne, som kan ændre sig over tid. Der vil i prospekter udarbejdet af Herkules altid være en følsomhedsanalyse samt en oplistning af de væsentligste risici, der kan ske med investeringen, og hvorledes de risici er forsøgt afdækket...