Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Ejendomsinvestering i Tyskland

Ejendomsinvestering i Tyskland

Igennem ejendomsinvestering hos Herkules Group har investor muligheden for, at få sit indskud forrentet med over 9 % p.a. inklusive en årlig kontant udlodning på 4-6 % p.a. Som udgangspunkt finansieres ejendommen med et fastforrentet lån i 10 år. Lejekontrakten er som regel uopsigelig og meget langsigtet og kan være helt op til 20 år. Vi sørger således for at risikoen er meget lav når vi finder attraktive ejendomme i tyskland...

Bulls or Bears or Bricks.. Ejendomsinvestering gavner porteføljen

Der findes mange teorier for hvordan man bør investere. Én af grundtankerne når man investerer er at man skal sprede sin investering over forskellige aktiver, en anden er at man skal beslutte sig for sin risikoprofil og en tredje er at man skal sørge for at rebalancere sine investeringer med jævne mellemrum...

Vi hjælper vores klienter med at bestemme, hvor man finder værdi på ejendomsmarkedet

Vi hjælper vores klienter med at bestemme, hvor man finder værdi på ejendomsmarkedet “Prisbillig” er kun ét kriterium, når man køber ejendom. Enhver, der tænker langsigtet, skal også tænke på videresalg. Bevarelse af værdi, beskyttelse mod inflation og endda stigning i værdi vil kun være mulig, når boligarealet er meget efterspurgt i mange år frem...

Investorerne går i øjeblikket væk fra “core” ejendomme og der er stigende interesse for ejendomsinvestering på B- og C-beliggenheder

Ejendomsinvestorer, ejendomsfonde, banker, kreditinstitutter og udbydere af finansielle tjenester flytter i stigende grad til B-placeringer i A-byer og A-placeringer i B-byer på grund af den voksende konkurrence og faldende finansieringspotentiale i de såkaldte A-byer inden for finansiel ejendomsfinansiering...

Hvor lang tid skal jeg regne med, at projektet løber over?

Investering i fast ejendom skal altid ses som en langsigtet opsparing og vi udarbejder derfor 20-årige budgetter. Det er ikke ensbetydende med, at man på forhånd kan sige, at 20 år er den mest gunstige opsparingsperiode...

Er det kompliceret at investere i et K/S projekt hos Herkules Invest mht. indberetning af skat og evt. fradrag?

Nej, det er det ikke. Du får alle oplysninger fra regnskaberne, som du skal inkludere i dit årsregnskab. Der er som udgangspunkt i projekterne ikke skattefradrag.Fra selskabsadministrationen eller selskabets revisor vil du modtage selskabets regnskab...

Kunne du se dig selv i en ejendomsinvestering, der giver minimum 9 % i afkast efter skat?

I Herkules Invest har vi attraktive ejendomsinvesteringer som bliver struktureret som et kommanditselskab (K/S). Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt...

Har du en god risikospredning for dine investeringer?

nvestorerne forsøger i dag at sprede deres risiko mest muligt. Dette gøres ved at investere i forskellige aktiver. På denne måde opnås et mere stabilt afkast idet hvis ét aktiv falder er der stadig andre aktiver der kan stige. Hvis aktierne f.eks. falder med 50 % så vil det være godt hvis du også har investeret i en stabil ejendomsinvestering og måske også har andre aktiver, obligationer eller lignende...

4 grunde til at investere i Lüdenscheid

Nødplan med mulighed for afkast forbedring. Såfremt lejer af den ene eller den anden grund ikke betaler lejen, har Herkules udarbejdet en nødplan med to mulige scenarier...

Strategi

Forinden en ejendomsinvestering er det altafgørende at have udarbejdet en strategi. Der er flere forskellige strategier og planer, som er relevante at sætte sig ind i forinden investeringen. Hertil er det fordelagtigt især at gå i dybden med en exitstrategi og en nødplan...