Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Hvilke eksterne partnere er en del af samarbejdet i K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvilke eksterne partnere er en del af samarbejdet i K/S Herkules Lüdenscheid?

Vil K/S Herkules Lüdenscheid ansætte en vicevært? Da det er lejer selv, der står for driften, og selv stiller håndværker og vicevært til rådighed, har selskabet ikke nogen vicevært på stedet...

Hvordan foregår kommunikationen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvem kommunikerer jeg med? Hos Herkules er både tysk og dansk personale ansat. Danske investorer, evt. banker samt dansk revisor har minimum en dansk kontaktperson. For de tyske interessenter fx den tyske revisor, lejer, vicevært etc. Er der tysk personale ansat til at varetage kommunikationen...

Hvem foretager ejendoms- og selskabsadministration i K/S Herkules Lüdenscheid?

Herkules Group er et tysk ejendomsselskab, der arbejder med formidling og forvaltning af tyske ejendomme. Herudover arbejdes der sideløbende med rådgivning inden for udlejning, finansiering, ejendoms- og selskabsadministration samt køb og salg af ejendomme...

Hvor meget udgør indtægter og udgifter i K/S Herkules Lüdenscheid?

Der er som udgangspunkt ingen udgifter til ejendomsselskabet, da vi har en triple Net kontrakt, det betyder at lejer dækker alle omkostninger til drift, vedligeholdelse og renovering af ejendommen i lejekontraktens løbetid...

Hvordan sker finansieringen af ejendommen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Finansieringen sker gennem en tysk bank. Aktuelt er der givet tilbud om finansiering af EUR 8.000.000. Dette svarer til en finansiering på knap 80% af købsprisen. Tilbuddet fra banken er baseret på en ydelse på 4,03% p.a. af den oprindelig hovedstol...

Hvilke omkostninger er forbundet med købet af ejendommen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Ifald af at omkostningspositionerne: Notar og tinglysning, danske og tyske revisorer og advokater og byggeteknisk gennemgang, samlet bliver højere, bliver en overskridelse modregnet i posten "Honorar til Herkules". Selve handlen er uden moms, da klinikker og hospitaler er momsfrie...

Hvilke eksterne rådgivere, er en del af samarbejdet omkring K/S Herkules Lüdenscheid?

Herkules Invest ApS har samarbejdet med følgende eksterne rådgivere i forbindelse med K/S Herkules Lüdenscheid. Nedenfor er kort beskrevet, hvilken funktion, som de hver især har haft i denne forbindelse...

Hvis jeg investerer i K/S Herkules Lüdenscheid, hvordan foregår det så med køb og etablering af selskabet?

Der stiftes to selskaber, henholdsvis K/S Herkules Lüdenscheid samt Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS. Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS bliver stiftet af Herkules Invest ApS og kapitalen bliver tegnet af investorerne. Selskabet stiftes med en kapital på EUR 5.500. Herefter stifter Herkules Invest ApS K/S Herkules Lüdenscheid og investorerne (kommanditisterne) tegner kapitalen...

Hvor lang tid løber lejekontrakten over i K/S Herkules Lüdenscheid og hvad sker der ved udløb?

Som udgangspunkt løber lejekontrakten i 30 år. De første 20 år er den uopsigelig for lejer og udlejer, de næste 10 år kan lejer vælge at forlænge med 5 år ad gangen 2 år før udløb. Efter 30 år udløber kontrakten og skal genforhandles i forbindelse med en ny løbetid. Såfremt lejer ikke udnytter sin option og forlænger lejekontrakten, forlænges lejekontrakten med 1 år ad gangen, såfremt en af parterne ikke opsiger kontrakten...

Hvem er lejeren egentlig i ejendommen, der erhverves af K/S Herkules Lüdenscheid?

Selskabet er stiftet i november 1947 som et lægecenter for alle aktive idrætsudøvere i delstaten Nordrhein Westfalen (NRW). Sporthilfe er oprindeligt oprettet som en sygekasse for sportsudøvere i Nordrhein Westfalden (NRW)...