Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Datapolitik & Cookies

Databeskyttelse for hjemmesiden www.herkules-invest.dk

Herkules Invest ApS’ databeskyttelseserklæring stemmer overens med kravene til persondataforordningen (GDPR), i forbindelse med personlige oplysninger som bearbejdes på hjemmesiden. Grundlæggende er brug af hjemmesiden www.herkules-invest.dk mulig uden at levere personlige data. Nogle indstillinger kan være nødvendige for at deaktivere visse tjenester, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring. Hvis der gøres brug af disse tjenester, som anvendes på denne hjemmeside, kan en overførsel af personoplysninger finde sted.

Uddybende oplysninger herom er beskrevet i følgende databeskyttelseserklæring.

I. Begreber som vi anvender i denne databeskyttelseserklæring

Dataansvarlig

Herkules Invest ApS, repræsenteret af en direktør, for denne hjemmeside

Personoplysninger

Alle data vedrørende en identificeret eller identificerbar person, jf. Stk. 4 GDPR

Behandling

Behandling af data med og uden brug af automatiserede processer, såsom indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning, modificering, udtrækning, forespørgsel, anvendelse af samt videregivelse ved transmission, spredning, levering, linkning, sletning og tilintetgørelse i forbindelse med personoplysninger.

Samtykke

Eksplicit tilladelse af den registrerede bruger, at denne indvilliger i anvendelsen af sine personoplysninger.

Sletning

Fuldstændig sletning af data, og spor af data, uden at disse kan genoprettes.

Spærre

Begrænsning af bearbejdning af personoplysninger, hvis pligten til opbevaring, juridiske krav eller eventuelle sagsanlæg forhindrer den dataansvarlige i at slette disse personoplysninger.

Registrede

Destination (person, firma) for videresendelse af personoplysninger, såfremt relevant.

II. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne er:

Herkules Invest ApS
Rådhuspladsen 16
1550 København
Telefon: +45 7077 7170

Repræsenteret af direktør René Ravn og Kirsten Hykkelbjerg

info@herkules-invest.dk
www.herkules-invest.dk

III. Generelle oplysninger om databehandling

1. Omfang af bearbejdningen af personoplysninger

Grundlæggende bearbejder vi kun personoplysninger fra vores brugere, i det omfang at det bidrager til en fungerende hjemmeside og vores indhold og serviceydelser. Behandling af personoplysninger fra vores brugere finder sted regelmæssigt, men kun med brugerens samtykke. En undtagelse gælder for dette, er hvor forudgående samtykke ikke kan opnås af faktiske grunde og behandling af data er tilladt i henhold til loven.

2. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang, at vi indhenter samtykke fra den pågældende person til behandling af dennes personoplysninger, gælder § 6 stk. 1 lit. A i EU-databeskyttelsesforordningen (GDPR) som retsgrundlag.

Ved bearbejdningen af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​en kontrakt, som den pågældende er part i, danner artikel 6 stk. afsnit 1 lit. b GDPR retsgrundlaget herfor. Dette gælder også for de tiltag, som er nødvendige forud for indgåelsen af en kontrakt.

I det det omfang at en bearbejdning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores firma er underlagt, gælder § 6 stk. Afsnit 1 lit. c GDPR som retsgrundlag.

I det tilfælde, hvor den pågældende persons, eller en anden fysiske person, vitale interesser kræver en behandling af personoplysninger, gælder § 6, stk. afsnit 1, lit. d GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen af den pågældendes personoplysninger er påkrævet for at beskytte vores firmas berettiget interesse, og disse ikke opvejer den pågældendes interesser, rettigheder og grundrettigheder, gælder § 6, stk. afsnit 1 Lit. f GDPR som retsgrundlag for denne bearbejdning af data.

3. Samarbejde med tredjeparter

Som en del af vores behandling af ​​personoplysninger kan det være, at disse data overføres til en tredjepart. Denne kan også være én af vores databehandlere. Dette sker kun ved lovlig tilladelse, såfremt Den registrerede har givet samtykke til en videregivelse, ved en juridisk forpligtelse eller på baggrund af vores berettiget interesse jf. artikel 6, afsnit 1, sætning 1, litra F i GDPR. Hvis en tredjepart modtager personoplysninger fra os som følge af en ordrebehandling, finder denne overførsel sted i overensstemmelse med Artikel 28 GDPR.

4. Forarbejdning i tredjelande

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan disse personoplysninger overføres til tredjelande, også uden for EU. I sådanne tilfælde, sker det på baggrund af enten vores legitime interesse, såfremt den registrerede har givet samtykke til en videregivelse, ved opfyldelse af pligter forud for en indgåelse af en kontrakt eller ved retlige krav.

Forudsat at behandlingen foretages i tredjelande, sker det i overensstemmelse med artikel 44 GDPR, altså på baggrund af særlige garantier vedrørende overholdelse af EU’s databeskyttelsesniveau som finder sted i USA bl.a. igennem Privacy Shield, eller ved overholdelse af specifikke kontraktlige forpligtelser.

5. Datasletning og opbevaringsvarighed

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er den registrerede berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”

IV. Bestemmelser for hjemmesiden og udarbejdelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores hjemmeside åbnes, samler vores system automatisk data og information fra computersystemet på den gældende computer.

Følgende data indsamles:

(1) Oplysninger om browser type og version brugt

(2) Brugerens operativsystem

(3) Brugerens internetudbyder

(4) Brugerens IP-adresse, hvis det er nødvendigt og muligvis den tidligere besøgte hjemmeside

(5) Dato og klokkeslæt ved adgang

(6) Websites, hvorfra brugerens system kommer til vores hjemmeside

(7) Websteder, som brugerens system har adgang til via vores websted

Dataene gemmes også i logfilerne i vores system. En opbevaring af disse data sammen med andre personoplysninger fra brugeren finder ikke sted.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Den midlertidige opbevaring af IP-adressen af ​​systemet er nødvendig for give brugerens computer tilgang til hjemmesiden. For at gøre dette skal brugerens IP-adresse opbevares i løbet af sessionen.

Lagring i logfiler er lavet for at sikre funktionaliteten af ​​hjemmesiden. Derudover bruges dataene til at optimere hjemmesiden og sikre sikkerheden af ​​vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng. Til dette formål er vores legitime interesse i behandling af data i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDPR.

4. Varighed af opbevaring

Dataene vil blive slettet, så snart formålet med samlingen ikke længere er nødvendigt. I tilfælde af at indsamlingen af dataene er til disposition for hjemmesiden, slettes dataerne ikke, selvom den respektive session er afsluttet.

I tilfælde af lagring af data i logfiler, finder dette sted dette efter senest syv dage. En yderligere opbevaring er mulig. I dette tilfælde bliver brugerens IP-adresser slettet eller fremmedgjort, således at dataoverførsel fra den pågældende klient ikke længere er mulig.

5. Indsigelses- og elimineringsmulighed

Indsamling af data til disposition for hjemmesiden og lagring af data i logfiler er afgørende for driften af ​​hjemmesiden. Der er derfor ingen mulighed for modsigelse fra brugerens side.

V. Hosting-tjenester

Vi bruger hosting-tjenester, som vi bruger til at opretholde denne hjemmeside og relaterede tjenester til en partner (tredjepart og modtager af data). Der behandles personlige data, især data fra logfiler og cookies, men også kommunikationsdata fra kontaktformularer mv. af berørte personer. Formålet med behandlingen er at levere online tilbud. Heri ligger også vores legitime interesse i behandling af personoplysninger i henhold til § 6, stk. 1. f GDPR begrundet. Dataene bliver slettet, så snart det ikke længere er nødvendigt for at levere tilbuddet. Der er ingen modsigelsemulighed for brugerne. Der ligger hos partneren en aftale gem. Artikel 28 GDPR.

VI. Brug af cookies

a) Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren eller internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger besøger et websted, kan en cookie gemmes på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng, der gør det muligt for browseren at identificeres unikt, når hjemmesiden genåbnes.

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside mere brugervenlig. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den pågældende browser identificeres, også efter et sideskift.

Hvis den registrerede ikke vil have cookies gemt, bliver den registrerede bedt om at deaktivere indstillingen i din egen internetbrowser. Bemærk venligst, at ikke alle funktioner på hjemmesiden kan anvendes fuldt ud.

Følgende data gemmes og sendes i cookies:

Nedenfor er en oversigt over de lagrede data. Eksempler kan være:

(1) Sprogindstillinger

(2) Varer i indkøbskurven

(3) Log-in informationer

Derudover, hvis ikke-essentielle cookies anvendes:

Derudover bruger vi cookies på vores hjemmeside, der tillader en analyse af brugernes browseradfærd.

På denne måde kan følgende data overføres:

Nedenstående er en liste over de indsamlede data. Disse kan f.eks. Være:

(1) Indtastede søgeord

(2) Hyppigheden af ​​sidevisninger

(3) Brug af Website Funktioner

Brugerdataene, der indsamles på denne måde, er pseudonymiseret gennem tekniske forholdsregler. Herefter er en strukturering af dataene for den aktive bruger ikke længere mulig. Dataene gemmes ikke sammen med andre personoplysninger fra brugerne.

Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugerne af et informationsbanner om brug af cookies til analyseformål og henvises til herved til vores privatlivspolitik. I denne sammenhæng er der også en vejledning af, hvordan lagring af cookies i browserindstillingerne kan forhindres.

Ved adgang til vores hjemmeside informeres brugeren om brugen af ​​cookies til analyseformål, og vedkommendes samtykke til behandling af de personoplysninger, der anvendes i denne sammenhæng, opnås. I denne sammenhæng er der også en henvisning til vores privatlivspolitik.

Ved brug af hjemmesiden bliver de indtastede oplysninger også gemt og automatisk indtastet til hurtig betjening af fremtidige kontaktformularer. Hvis dette ønskes slettet, skal man slette sine cookies eller den bestemte cookie “storedUserInformation”. Vi henviser også til googles guide til sletning af cookies, samt til andre browsere.

b) Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af cookies er artikel 6, stk. 1, lit. F GDPR.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af teknisk nødvendige cookies er artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved brug af cookies til analyseformål hvis der foreligger samtykke fra brugerens er § 6 stk. 1 lit. en GDPR.

c) Formålet med databehandlingen

Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af ​​hjemmesider for brugere. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke udbydes uden brug af cookies. For disse er det nødvendigt, at browseren igen bliver identificeret efter et sideskift.

Vi kræver cookies til følgende applikationer:

Nedenfor er en liste over anvendelser. Eksempler kan være:

(1) Shopping

(2) Vedtagelse af sprogindstillinger

(3) Husk søgeord

Brugerdata indsamlet via teknisk nødvendige cookies vil ikke blive brugt til at oprette brugerprofiler.

Brugen af ​​analyse cookies er med det formål at forbedre kvaliteten af ​​vores hjemmeside og dens indhold. Gennem analyse cookiesne lærer vi, hvordan hjemmesiden bruges, og derfor kan vi konstant optimere vores tilbud.

Til dette formål ligger også vores berettigede interesse i behandling af personoplysninger i henhold til § 6 stk. 1 lit. f GDPR.

d) Varighed af lagrings-, indsigelses- og bortskaffelsesmulighederne

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes herpå til vores side. Derfor har den registrerede som bruger fuld kontrol over brugen af ​​cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan den registrerede deaktivere eller begrænse overførslen af ​​cookies. Allerede overførte cookies kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies er deaktiveret på vores hjemmeside, er det muligvis ikke muligt at bruge alle funktionerne på hjemmesiden til fulde.

Overførsel af Flash-cookies kan ikke forhindres af browserens indstillinger, men ved at ændre indstillingerne for Flash Player.

VII. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside kan den registrerede abonnere på et gratis nyhedsbrev. Når den registrerede registrerer sig til nyhedsbrevet, sendes dataene fra inputformularen til os eller en nyhedsbrevstjeneste, i dette tilfælde newsletter2go.de, nærmere bestemt navn, fornavn og e-mail-adresse. I enkelte tilfælde vil yderligere personoplysninger blive anmodet eller sendt til os via kommentarfeltet, som derefter også behandles. Derudover behandles (1) IP-adressen på den aktive computer og (2) datoen og tidspunktet for registreringen. Til behandling af dataene indhentes dit samtykke under registreringsprocessen, og der henvises til denne i privatlivspolitikken.

Vær opmærksom på, at vi vurderer brugeradfærden, når vi sender nyhedsbrevet. Såkaldte web beacons bruges. Under evalueringen forbinder vi personoplysninger og web-beacons med din e-mail-adresse og opretter et individuelt kodenummer. Kodenummeret fremgår også i det link som indgår i nyhedsbrevet. Dataene indsamles udelukkende pseudonymiseret, så koderne er ikke knyttet til dine andre personlige data, en direkte personlig henvisning er derved udelukket. Den derudover læsbare brugeradfærd hjælper os med at forbedre nyhedsbrevet. Den registrerede kan gøre indsigelse mod denne procedure ved at klikke på linket fra nyhedsbrevet eller ved at skrive en e-mail. Oplysningerne gemmes, så længe den registrerede har abonneret på nyhedsbrevet. Når den registrerede har logget ud, gemmer vi dataene rent statistisk og anonymt.

Den registrerede kan til enhver tid opsige vores nyhedsbrev, dvs. Tilbagekald dit samtykke. Et link til annullering af nyhedsbrevet findes i slutningen af ​​hvert nyhedsbrev.

Yderligere information findes på hjemmesiden www.newsletter2go.de samt den lokale privatlivspolitik.

2. Retsgrundlag for databehandling:

Samtykket til afsendelse af e-mail-adresser er baseret på § 6 stk. 1 lit. a, 7 GDPR samt § 7 Abs. 2 Nr. 3 og Abs. 3 UWG.

Vi påpeger endvidere, at den registrerede overvejer den fremtidige behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med de lovbestemte krav. Art. 21 GDPR kan modsætte sig til enhver tid. Indvendingen kan især gøres imod behandling til direkte markedsføring.

3. Formålet med databehandlingen

Indsamlingen af ​​brugerens e-mail-adresse bruges til at levere nyhedsbrevet.

Indsamlingen af ​​andre personoplysninger i forbindelse med registreringsprocessen bruges til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

4. Varighed af opbevaringen

Dataene vil blive slettet, så snart formålet med samlingen ikke længere er nødvendigt. Brugerens e-mailadresse gemmes derfor, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt. De øvrige personoplysninger, der indsamles under registreringsprocessen, vil normalt blive slettet efter en periode på syv dage.

5. Indsigelses- og elimineringsmulighed

Abonnement på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af den pågældende bruger. Til dette formål er der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Dette muliggør også tilbagekaldelse af samtykket til opbevaring af de personoplysninger, der indsamles under registreringsprocessen.

VIII. Kontaktformular og e-mail-kontakt samt Frames og links

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside findes der på forskellige steder en kontaktformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger benytter sig af denne mulighed, bliver de data, der er indtastet i indgangsmasken, sendt til os og gemt. Disse data er: navn, fornavn, e-mail-adresse og normalt også brugerens IP-adresse og dato og tidspunkt for registrering.

Til behandlingen af ​​dataene i forbindelse med afsendelsesprocessen opnås dit samtykke og der henvises til ydermere til fortrolighedserklæringen.

Alternativt er kontakt via den medfølgende e-mail-adresse mulig. I dette tilfælde gemmes brugerens personlige data, der sendes via e-mail.

Dataene kan behandles i et Customer-Relationship-Management System eller et sammenligneligt digitalt system.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen af data med brugerens samtykke § 6 stk. 1 lit. en GDPR.

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​de data, der sendes i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR. Hvis e-mail-kontakten sigter mod at indgå en kontrakt, er yderligere retsgrundlag for behandlingen artikel 6 stk. 1 lit. b GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af ​​personoplysningerne fra indgangsmasken tjener os udelukkende til at behandle kontakten. I tilfælde af kontakt via e-mail omfatter det også den påkrævede legitime interesse i behandlingen af ​​dataene.

De øvrige personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, tjener til at forhindre misbrug af kontaktformularen og for at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

4. Varighed af opbevaring

Dataene vil blive slettet, så snart formålet med samlingen ikke længere er nødvendigt. Til personoplysninger fra kontaktformularen og dem der blev sendt via e-mail, er det tilfældet når en samtale er afsluttet, eller når foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen, eller en kontrakt, som er knyttet til kontakten er udløbet og der ikke længere er lovbestemte tilbageholdelsesperioder. Samtalen afsluttes, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endelig afklaret. Vi vurderer rutinemæssigt behovet for yderligere behandling af data hvert andet år og overholder lovbestemte opbevaringsperioder.

De yderligere personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. Indsigelses- og elimineringsmulighed

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysningerne. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan vedkommende til enhver tid protestere mod opbevaring af hans personlige data. I et sådant tilfælde kan samtalen ikke fortsætte. Tilbagekaldelsen sendes via e-mail til info@herkules.com

Alle personlige data, der er gemt under kontakt, slettes i dette tilfælde.

Vi påpeger, at på vores hjemmeside kan have kontaktformularer / iframes / links fra eksterne udbydere integreret.

Det påpeges, at også disse personers hjemmesider indsamler og behandler personoplysninger, men vi har ikke adgang til den lokale tilbagekaldelse eller opbevaring. Videresendelsen af ​​data foregår udelukkende med henblik på den gennemførte anmodning fra den pågældende. Retsgrundlaget for behandling af brugernes personoplysninger er artikel 6, stk. 1, lit. f GDPR.

IX. Google Analytics

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside bruger vi Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA, 94043, USA. Google bruger cookies (se ovenfor). Oplysningerne, der genereres fra påvisningen af ​​cookien, overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Google garanterer overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne og er certificeret i henhold til Privacy Shield Agreement. Vi sætter Google Analytics i forbindelse med aktiv IP-anonymisering, som afkorter IP-adressen. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til USA og forkortet der.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af ​​data er artikel 6 stk. 1 lit. f GDPR.

3. Formålet med databehandlingen

Behandlingen af ​​personoplysninger tjener det formål at forbedre vores online tilstedeværelse og at evaluere brugeradfærd på vores hjemmeside. Google genererer evalueringer af brugeradfærden på vores hjemmeside fra de overførte personlige data. Derudover også andre tjenester, som Google tilbyder til os. Google kombinerer ikke den overførte IP-adresse eller dele deraf med andre personlige data.

4. Varighed af opbevaring

Dataene vil blive slettet, så snart formålet med samlingen ikke længere er nødvendigt. For de personlige data fra indtastningsformularen til kontaktformularen og dem, der sendes via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive samtale er afsluttet, hvis en kontrakt forud for kontrakt eller kontrakt er knyttet til etablering af kontakt, når den er udløbet, og der ikke længere er lovbestemte opbevaringsperioder.Samtalen afsluttes, når det kan udledes af omstændighederne, at de relevante fakta er blevet endelig afklaret. Vi vurderer rutinemæssigt behovet for yderligere behandling af data hvert andet år og overholder de lovbestemte opbevaringsperioder.

De yderligere personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter syv dage.

5. Indsigelses- og elimineringsmulighed

Brugere kan deaktivere levering af cookies i deres browser. Derefter kan funktionaliteten af ​​hjemmesiden være begrænset. Den registrerede kan forhindre Google’s indsamling af de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af online-tilbudet samt behandlingen af ​​disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilgængeligt under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da.

For flere oplysninger om Googles brug af Google-data, ansættelses- og fravalgsmuligheder, besøg venligst Googles websteder: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/partners/

(“Google bruger dine data, når den registrerede bruger vores partnersider eller apps”), http://www.google.com/policies/technologies/ads

(“Reklame brug af data”), http://www.google.com/settings/ads

(“Administration af oplysninger, som Google bruger til at vise dig reklame”) og http://www.google.com/ads/preferences/

(“Bestem, hvilken Google-annoncering der viser dig”).

Google skrifttyper

Vi integrerer Google-skrifttyper (Google FONTS). Leverandørens adresse som under Google Analytics. Personlige data kan overføres her s. Google Analytics. Den registrerede kan finde flere oplysninger under privatlivspolitikken https://policies.google.com/privacy?hl=da. Der er mulighed for at fravælge på følgende link: https://adssettings.google.com/authenticated

Google Maps

Vi integrerer kort fra Google (Google Maps). Leverandørens adresse som under Google Analytics. Personlige data kan overføres her s. Google Analytics. Den registrerede kan finde flere oplysninger under privatlivspolitikken https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Der er mulighed for at fravælge på følgende link: https://adssettings.google.com/authenticated

X. Youtube

Vi integrerer videoerne fra platformen Youtube af udbyderen Google, leverandørens adresse som under Google Analytics, på vores hjemmeside. Personlige data kan overføres her s. Google Analytics. Den registrerede kan finde flere oplysninger under privatlivspolitikken https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Derudover indsendes yderligere cookies, når den registrerede afspiller en video. Derudover kan personlige data blive overført til Youtube og knyttet til en eksisterende profil af Google, hvis en registrerede har en konto der og logget ind. Hvis den registrerede vil forhindre denne overførsel, skal den registrerede logge ud af din konto, før den registrerede bruger tjenesten.

Der er mulighed for opt-out under følgende link: https://adssettings.google.com/authenticated

XI. Sociale Plug-Ins

Vi bruger forskellige sociale plug-ins på vores hjemmeside, hvor personoplysninger indsamles og

derefter videresendes til disse udbydere.

Vi bruger følgende sociale plugin-moduler baseret på vores legitime interesser (det vil sige interesse for analyse, optimering og økonomisk drift af vores hjemmeside i overensstemmelse med GDPRs artikel 6, stk. 1, litra f).

1. Brug af Facebook sociale plug-ins

Vores hjemmeside plug-ins fra det sociale netværk Facebook, udbyder Facebook Inc., en Hacker Way, Menlo Park, CA, 94025 USA, indarbejdet. En oversigt over Facebook-plug-ins findes her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook garanterer overholdelse af europæiske standarder for beskyttelse af personlige oplysninger og er certificeret i henhold til aftalen mellem EU og USA om beskyttelse af personlige oplysninger

(Https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Når den registrerede starter en sådan plugin, etableres en direkte forbindelse med Facebooks servere, som kan være placeret i Europa eller USA. Indholdet af plugin’en overføres af Facebook direkte til brugerens enhed og indarbejdes af vedkommende i online tilbuddet. I processen kan brugerprofiler oprettes fra de behandlede data. Vi har ingen kontrol over omfanget af de data, som Facebook indsamler ved hjælp af denne plug-in og informerer den registrerede efter vores viden. Det kan være, at flere data fra Facebook kombineret med disse data, især hvis den registrerede har en profil på Facebook-siden og er logget ind der. Selv uden en brugerkonto gemmes din IP-adresse og tidspunktet for kontakten derimod normalt.

Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og yderligere behandling og anvendelse af data fra Facebook, samt de relevante rettigheder og måder at beskytte privatlivets fred for brugerne, kan de henvise til privatliv politikker af Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,

Hvis den registrerede ikke vil have Facebook til at indsamle data om den registrerede via vores online tilbud og link det til dine medlemsoplysninger gemt på Facebook, skal den registrerede logge ud af Facebook og slette dine cookies, inden den registrerede bruger vores online tilbud. Andre indstillinger og indsigelser mod brug af data til reklameformål, er mulige inden profil indstillinger for Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-siden http://www.youronlinechoices.com/.

Indstillingerne er platformafhængige. De er vedtaget til alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder.

Vi driver vores egen virksomhedsside på Facebook, som vi også har tilknyttet og som den registrerede kan abonnere på. Der samler vi yderligere personlige data fra den registrerede.

Facebook Messenger kan også være en del af denne mission, og personoplysninger kan også indsamles der.

2. Twitter

Den registrerede kan få adgang til funktioner og indhold af tjenesten Twitter via vores hjemmeside. Udbyderen er Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Det kan indeholde indhold som billeder, videoer, tekst eller knapper, som giver den registrerede mulighed for at interagere med tjenesten eller abonnere på vores indlæg. Hvis den registrerede er medlem af Twitter, kan Twitter tildele indholdsopkald og funktioner til din profil. Twitter sikrer overholdelse af europæiske standarder for beskyttelse af personlige oplysninger og er certificeret i henhold til aftalen mellem EU og USA om beskyttelse af personlige oplysninger.

(Https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Privacy policy for Twitter findes her: https://twitter.com/da/privacy,

Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Hvis den registrerede vil forhindre forbindelsen af data med din profil, skal den registrerede logge ud af Twitter og slette deres cookies, før den registrerede bruger dem.

3. Instagram

Vi har integreret Instagram på vores hjemmeside. Udbyderen er Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Personlige oplysninger kan indsamles og overføres gennem interaktion med denne service, især IP-adressen. Og tidspunktet for kontakten. Dette kan omfatte indhold som billeder, videoer, tekst og knapper, som brugere interagerer med eller abonnerer på. Hvis den registrerede er medlem af platformen Instagram, kan Instagram ovenst. Tillade sig at tildele indhold og funktioner til din profil. Fortrolighedserklæring af Instagram:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Hvis den registrerede vil forhindre forbindelse af data med din profil, skal den registrerede logge ud af Instagram og slette deres cookies, før den registrerede bruger dem.

4. Google Plus

Vi har integreret Google Plus på vores hjemmeside. Udbyder er Google Inc., leverandørens adresse som under Google Analytics. Personlige data kan overføres her s. Google Analytics. den registrerede kan finde flere oplysninger under privatlivspolitikken https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Der er mulighed for opt-out under følgende link:

https://adssettings.google.com/authenticated

Personlige oplysninger kan indsamles og overføres gennem interaktion med denne service, især IP-adressen. Og tidspunktet for kontakten. Dette kan omfatte indhold som billeder, videoer, tekst og knapper, som brugere interagerer med eller abonnerer på. Hvis den registrerede er medlem af platformen Google Plus, kan Google Plus ovenst. Tillade sig at tildele indhold og funktioner til din profil.

Hvis den registrerede vil forhindre forbindelsen af ​​data med din profil, skal den registrerede logge ud af Google Plus og slette dens cookies, inden den registrerede bruger den.

5. Pinterest

Vi har integreret tjenesten Pinterest på vores hjemmeside. Leverandør er Pinterest Inc., High Street 635, Palo Alto, CA, 94301, USA. Når den registrerede interagerer, kan indhold som billeder, videoer, tekst og knapper navigere for at interagere med eller abonnere på vores indlæg. Hvis den registrerede er medlem af platformen Pinterest, kan Pinterest ovenst. Tillade sig at tildele indhold og funktioner til din profil. Pinterest Privacy Policy: https://about.pinterest.com/privacy-policy.

Hvis den registrerede vil forhindre forbindelsen af data med din profil, skal den registrerede logge ud af Pinterest og slette dens cookies, inden den registrerede bruger den.

6. Xing

Vi har integrerede funktioner og indhold af Xing-tjenesten på vores hjemmeside. Leverandør er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Til dette, f.eks. Indhold som billeder, videoer eller tekst og knapper, som brugerne kan bruge til at interagere med eller abonnere på vores indlæg. Hvis den registrerede er medlem af platformen Xing, kan Xing ovenst. Tillade sig at tildele indhold og funktioner til din profil. Xings privatlivspolitik: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Hvis den registrerede vil forhindre forbindelsen af data med din profil, skal den registrerede logge ud af Xing og slette deres cookies, før den registrerede bruger dem.

XII. Den pågældende persons rettigheder

Hvis personoplysninger behandles af den registrerede, er den registrerede et offer i GDPR’s forstand, og den registrerede har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. Ret til information

Den registrerede kan bede den dataansvarlige person om at bekræfte, om personoplysninger om den registrerede behandles af os.

Hvis en sådan behandling er tilgængelig, kan den registrerede anmode om oplysninger fra den dataansvarlige for følgende oplysninger:

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles

(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles

(3) modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem de personoplysninger, der vedrører den registrerede, er blevet offentliggjort eller stadigvæk offentliggøres

(4) den planlagte varighed af opbevaring af dine personoplysninger eller, hvis der ikke foreligger specifikke oplysninger, kriterier for bestemmelse af varigheden af ​​oplagringen

(5) eksistensen af ​​en ret til at rette eller slette personoplysninger om ham eller begrænsning af behandlingen af ​​den dataansvarlige eller den kan påklage denne behandling

(6) eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed

(7) al tilgængelig information om datakilden, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede

(8) eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, § 1 og 4 GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – meningsfuld information om det involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for den pågældende person,

desuden har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt dine personlige oplysninger vedrører et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet,, som den pågældende er berettiget til resten, at få oplysninger om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med indsendelse.

I den forbindelse kan den registrerede anmode om de relevante garantier i overensstemmelse med. Artikel 46 GDPR i forbindelse med overførslen.

2. Ret til korrektion

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har de europæiske direktiver- og lovgiver tildelt lovlig, umiddelbar korrektion til efterspørgslen af ​​respektive ukorrekte personoplysninger. Desuden den registrerede har ret til, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at kræve – færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger – også ved hjælp af en supplerende angivelse.

3. Ret til begrænsning af forarbejdning

Den registrerede kan anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data under følgende betingelser:

(1) hvis den registrerede bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige oplysninger i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​dine personlige oplysninger

(2) behandlingen er ulovlig og den registrerede imod sletningen af ​​personoplysninger og i stedet kræve begrænsning af anvendelsen af ​​personlige data;

påkrævet (3) Den dataansvarlige person ikke behøver de personlige data med henblik på forarbejdning længere, den pågældende person, men den har brug for at hævde, Motion eller forsvare retskrav eller

(4) Den pågældende henhold person til at gøre indsigelse mod behandling. Art. 21 Stk. 1 GDPR indsat, og det er endnu ikke klart,, hvorvidt de legitime årsager til sigtelse mod dem af den pågældende opvejer.

Er behandlingen af dine ​​personoplysninger begrænset, kan disse data ikke bearbejdes – bortset fra din egen opbevaring – kun med dit samtykke, eller til etablering, fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller for at beskytte en anden persons eller enheds rettigheder eller på grund af væsentlige offentlige interesser Union eller en medlemsstat.

Hvis en af ovennævnte betingelser er givet, og vedrørte en person og hvis betingelserne er begrænset, vil den registrerede blive underrettet af den dataansvarlige person, inden begrænsningen løftes

4. Ret til sletning

a) Sletningspligt

Den registrerede kan kræve, at den dataansvarlige sletter dine personlige oplysninger straks, og den dataansvarlige skal straks slette disse oplysninger, hvis et af følgende gælder:

(1) Personoplysninger vedrørende den registrerede er ikke længere nødvendige for de formål, de blev indsamlet til eller bliver behandlet på anden måde.

(2) hvis den registrerede tilbagekalder sit samtykke, hvortil forarbejdningen iht. Art. 6 stk. 1 lit. a eller Art. 9 stk. 2 lit. GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for forarbejdning.

(3) Ifølge. Artikel. 21 Stk. 1 GDPR indsigelse mod behandlingen og der er ingen tidligere begrundede grunde til forarbejdning. Årsager til behandlingen før, eller at den registrerede accepterer Art. 21, stk. 2 GDPR- indsigelse mod behandlingen.

(4) Dine personoplysninger er behandlet ulovligt.

(5) Slettelse af personoplysninger vedrørende den registrerede skal opfyldes i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.

(6) De personlige data vedrørende den registrerede blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, GDPR.

b) Oplysninger til tredjepart

Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til stk. 1 er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

c) Undtagelser

Retten til at slette eksisterer ikke, hvis behandlingen er nødvendig

(1) at udøve retten til ytringsfrihed og information

2) at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til unionslovgivningen eller de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt, eller at udføre en opgave af almen interesse eller i udøvelse af offentlig myndighed, der overdrager den dataansvarlige var;

(3) af hensyn til almen interesse på folkesundhedsområdet i henhold til Art. 9, stk. 2, lit. h og i og Art. 9, stk. 3, GDPR;

(4) til arkivformål af almen interesse, videnskabelig eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til Art. 89, stk. 1, GDPR, i det omfang den i litra a) den nævnte lov vil sandsynligvis gøre det umuligt eller alvorligt påvirke opfyldelsen af ​​målene med denne forarbejdning, eller

(5) at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

5. Ret til information

Hvis den registrerede har ret til at rette op, slette eller begrænse behandlingen til den dataansvarlige, er han / hun forpligtet til at underrette alle modtagere, til hvem dine personoplysninger er blevet afsløret for denne korrektion, sletning af data eller begrænsning af behandling, medmindre: Dette viser sig at være umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig indsats.

Den registrerede har ret til som den dataansvarlige at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Den registrerede har ret til at modtage personligt identificerbare oplysninger, den registrerede giver til den dataansvarlige i et struktureret, overskueligt og maskinlæsbart format. Derudover har den registrerede ret til at overføre disse data til en anden person uden hindring af den person, der er dataansvarlig for at levere personoplysningerne, forudsat at

(1) behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), og

(2) behandlingen foregår automatisk.

Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har den registrerede ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.

Udøvelsen af den ret, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, berører ikke artikel 17. Den nævnte ret finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

7. Ret til indsigelse

Den registrede har til enhver tid ret til at behandle dine personlige data, som i henhold til § 6, stk. 1 er bundet af årsager, der skyldes af din særlige situation. Modsætter e eller f GDPR sig dette, gælder det også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Den dataansvarlige behandler ikke længere de personlige data om den registrerede, medmindre der kan foreligge vigtige legitime grunde til forarbejdning, som opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen for etablering eller forsvaret til det rigtige retskrav.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis den registrerede gør indsigelse mod forarbejdning til direkte markedsføring, bliver dine personlige data ikke længere behandlet til disse formål.

I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

8. Retten til at tilbagekalde samtykkeerklæringen om databeskyttelse

Den registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde din databeskyttelseserklæring. Tilbagekaldelsen af ​​samtykke påvirker ikke lovligheden af ​​den behandling, der udføres på grundlag af samtykke indtil tilbagekaldelsen.

9. Automatiseret beslutning fra sag til sag, herunder profilering

Den registrerede har ret til ikke at blive underkastet en beslutning, der udelukkende er baseret på en automatiseret behandling – herunder profilering – der vil have retsvirkning eller tilsvarende påvirke den registrerede på en lignende måde.

Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis afgørelsen

(1) er påkrævet for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige

(2) er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og hvor en sådan lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder, friheder og berettigede interesser eller

(3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, litra (1) og (3), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

De afgørelser, der er omhandlet i stk. 2, må ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, medmindre artikel 9, stk. 2, litra (1), finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

10. Ret til at klage til et tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retsmidler, har den registrerede ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor den registrerede er bosat, har arbejdssted eller sted for den påstået overtrædelse, hvis den registrerede mener at behandlingen af personoplysninger om den registrerede er imod GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal underrette klageren om klagens status og resultater, herunder muligheden for et retsmiddel i medfør af artikel 78 i GDPR.