Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Ejendomsinvestering i Tyskland

Ejendomsinvestering i Tyskland

6 gode grunde til at investere i tyske ejendomme igennem Herkules Invest ApS

Ejendomsinvestering

 

1.   Godt afkast, lav risiko

Igennem ejendomsinvestering hos Herkules Group har investor muligheden for, at få sit indskud forrentet med over 9 % p.a. inklusive en årlig kontant udlodning på 4-6 % p.a.
Som udgangspunkt finansieres ejendommen med et fastforrentet lån i 10 år. Lejekontrakten er som regel uopsigelig og meget langsigtet og kan være helt op til 20 år. Vi sørger således for at risikoen er meget lav når vi finder attraktive ejendomme i tyskland.

 

2. Velkonsoliderede langsigtede lejere

Ejendommens lejer har stor betydning for at sikre lejeindtægterne, som anvendes til betaling af renter og afdrag på gælden. Er lejer velkonsolideret og veletableret på markedet, minimeres investors risiko for manglende betaling af leje. Vi sikrer os naturligvis at vi har med overordentlig velkonsoliderede lejere at gøre og som regel er det store detailkæder som er lejere i vores investeringsejendomme.

 

3. Tyske erhvervslejekontrakter med minimal risiko

Mange lejekontrakter er uopsigelige i helt op til 20 år hvilket også medfører en lav risiko.

 

4. God beliggenhed

Beliggenhed og anvendelse er væsentlige kriterier, når Herkules Group udvælger egnede investeringsejendomme. Da vores opsparingskoncept tager udgangspunkt i detailhandelskæder og andre velegnede ejendomme, er det vigtigt at ejendommen ligger i områder, hvor der er andre forretninger eller i områder med et stort kundegrundlag.

 

5. Kun investering i ejendomme med god substans

Vores ejendomme er enten nyopførte eller nyrenoverede. Ejendommens kvalitet og stand bliver altid gennemgået af vores tekniske rådgiver for at undgå uforudsete udgifter.

 

6. Tyskland – Europas stærkeste økonomi

Tyskland har ca. 83 mio. indbyggere og er kendt som et driftigt industriland med Europas ubetinget stærkeste økonomi. Det betyder, at de ydre rammer omkring investorers opsparing er attraktive.

 

Læs om vores seneste investeringsprojekt, hvor investorerne får 9 % i afkast om året inkl. en årlig udlodning på 4,5 % her.

 

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram