Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Hvis jeg investerer i K/S Herkules Lüdenscheid, hvordan foregår det så med køb og etablering af selskabet?

Hvis jeg investerer i K/S Herkules Lüdenscheid, hvordan foregår det så med køb og etablering af selskabet?

Der stiftes to selskaber, henholdsvis K/S Herkules Lüdenscheid samt Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS.

Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS bliver stiftet af Herkules Invest ApS og kapitalen bliver tegnet af investorerne. Selskabet stiftes med en kapital på EUR 5.500. Herefter stifter Herkules Invest ApS K/S Herkules Lüdenscheid og investorerne (kommanditisterne) tegner kapitalen. K/S Herkules Lüdenscheid stiftes med en samlet egenkapital på EUR 3.744.500, hvoraf stamkapitalen udgør EUR 1.000.000.

 

Hvad udgør investorens investering?

Ved investors underskrift af investeringsaftalen tegner investor minimum 10% af den samlede kapital i investeringsselskabet (10% af i alt EUR 3.750.000). Investorerne hæfter ikke udover den indskudte kapital.

 

Hvordan er fordelingen af investeringssummen?

Investeringssummen bliver delt i to dele:

  • For minimum EUR 550 tegner investor 10% af Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS
  • For minimum EUR 374.450 tegner investor 10% af K/S Herkules Lüdenscheid

Hvordan foregår indbetalingen?

Baseret på en investering på 10% deponerer investor sin samlede investeringssum, EUR 375.000, på deponeringskonto hos advokatpartnerselskab i Danske Bank. Deponeringen skal ske senest 7 dage efter at tegningen er godkendt af Herkules Invest ApS.

 

Hvornår sker registeringen af investeringsselskabet?

Når den samlede deponering er foretaget (EUR 3.750.000) bliver komplementarselskabet og kommanditselskabet stiftet og derefter registreret i Erhvervsstyrelsen. I forbindelse hermed bliver investorernes adkomst noteret i ejerbøgerne i henholdsvis K/S Herkules Lüdenscheid og Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS. Det forventes, at gennemførelsen af ejendomskøbet sker den 1. juni 2020.

 

Vil du se mere information om K/S Herkules Lüdenscheid, hvor du kan få 9 % i afkast om året med 4,5 % i årligt udbytte, så klik her.

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram