Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Hvordan sker finansieringen af ejendommen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvordan sker finansieringen af ejendommen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Finansiering:

Finansieringen sker gennem en tysk bank. Aktuelt er der givet tilbud om finansiering af EUR 8.000.000. Dette svarer til en finansiering på knap 80% af købsprisen. Tilbuddet fra banken er baseret på en ydelse på 4,03% p.a. af den oprindelig hovedstol. Heraf udgør den faste rente i de første 10 år 1,53% p.a., mens resten af ydelsen svarende til 2,5% p.a. i det første år, er afdrag.

Omkostninger til kreditinstituttet i forbindelse med lånoptagelsen er budgetteret til 0,5% af lånebeløbet. Da ydelsen er fast 4,03% p.a. vil betalingen af renten løbende falde over de kommende ti år, mens afdraget stiger. Det vil betyde, at efterhånden som der afdrages på gælden stiger det årlige afdrag, og betalingen af renter falder. Dermed sikres det, at der løbende, bliver en større friværdi i ejendommen.

Restgæld:

Restgælden er ultimo 2031 estimeret til at udgøre TEUR 5.484. Dette svarer til, at gælden er reduceret med 31% siden købet af ejendommen. Restgælden i 2031 svarer til 43% af den estimerede værdi af ejendommen. Hvert 3. år bliver ejendommen normalt vurderet af en uvildig vurderingsmand udpeget af banken. Her skal man regne med en omkostning på ca. EUR 5.500 + moms.

Der er ikke kalkuleret med renteindtægt eller negativ rente af overskydende likviditet. Afhængig af markedsudviklingen på området kan dette evt. forekomme i fremtiden.

 

Vil du se mere information om K/S Herkules Lüdenscheid, hvor du kan få 9% i afkast om året med 4,5% i årligt udbytte, så klik her.

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram