Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Et budget er taknemmeligt, så hvor kan det gå galt? Er der lavet en risiko- og følsomhedsanalyse?

Et budget er taknemmeligt, så hvor kan det gå galt? Er der lavet en risiko- og følsomhedsanalyse?

Risiko- og følsomhedsanalyse

I et budget er det enten indtægterne eller udgifterne, som kan ændre sig over tid. Der vil i prospekter udarbejdet af Herkules altid være en følsomhedsanalyse samt en oplistning af de væsentligste risici, der kan ske med investeringen, og hvorledes de risici er forsøgt afdækket.

Et eksempel er K/S Herkules Lüdenscheid, hvor der er beregnet konsekvenser af nogle givne scenarier. Renten bliver lagt fast i 10 år, og strategien er salg i år 11, og med dette som grundlag udregnes rentescenarier, der afdækker risikoen omkring renten. Med hensyn til værdistigningen på ejendommen har vi beregnet konsekvensen af, at ejendommen i år 11 bliver solgt til det samme afkast, som den er købt til. Det vil sige, at ejendommen vil stige, men kun i forhold til udviklingen af lejeindtægten.
Inflationens udvikling er en relativt uforudsigelig faktor, dog har vi forholdt os til, hvad der er sket i de seneste 20 år, og på den måde lagt et udgangspunkt på 1,5% p.a. Her forventes ikke de store udsving de kommende 10 år. Vi har her behandlet alternativscenarier ved 0%, 1% og 2% i forhold til de estimerede 1,5%.

 

Hvilke udviklingsidéer har kommunen generelt og specifikt for det område, hvor ejendommen ligger?

Alle kommuner laver en udviklingsplan for deres forskellige delområder. Af udviklingsplanen fremgår det, hvad der forventes for området. Det fremgår i prospektet for ejendomme udbudt af Herkules, hvad der forventes for et område på udbudstidspunktet. For andre ejendomme indhenter vi gerne informationen.

Ejendommen erhvervet af K/S Herkules Lüdenscheid ligger i en kommune, hvor det af lokalplanen fremgår, at der bl.a. er mangel på ældreboliger og plejehjem. Derudover har lejer jf. den foreliggende lejekontrakt forpligtet sig til  løbende at pleje ejendommen.

 

Hvis du vil læse mere om K/S Herkules Lüdenscheid, så klik her.

 

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram