Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Kunne du se dig selv i en ejendomsinvestering, der giver minimum 9 % i afkast efter skat?

Kunne du se dig selv i en ejendomsinvestering, der giver minimum 9 % i afkast efter skat?

I Herkules Invest har vi attraktive ejendomsinvesteringer som bliver struktureret som et kommanditselskab (K/S).

Kommanditselskab

Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt.

I et ejendomskommanditselskab er der normalt kun én komplementar og denne er normalt et selskab og derudover er der normalt flere kommanditister.

Komplementaren hæfter for hele selskabets gæld. I de tilfælde hvor kommanditisterne har indbetalt hele stamkapitalen er deres risiko begrænset til den indbetalte kapital.

K/S Investering

En K/S investering er til forskel fra et aktieselskab eller anpartsselskab skattemæssigt transparent. Det vil sige, at det årlige skattemæssige resultat bearbejdes eksternt hos hver enkelt kommanditist. Kommanditselskabets driftsunderskud eller driftsoverskud, afskrivninger på aktiver samt renteomkostninger bliver tillagt eller fratrukket selskabets anden skattepligtige indkomst. Dog skal det nævnes, at et skattemæssigt underskud ikke modregnes i personlig indkomst. Modregningen sker først i et fremadrettet overskud.

I ejendomsinvesteringer hæftes der gennem stamkapitalen, som fastsættes i det pågældende selskabs vedtægter.

I projekter fra Herkules Invest er det normalt 10 investorer der skyder penge i projektet og der er normalt ikke yderligere hæftelse udover det indskudte beløb.

Du investerer således sammen med andre, der ser ejendomsinvesteringer som et supplerende alternativ til aktier mv. Det er som oftest enten privatpersoner, der har en større opsparing eller selvstændige, der har sparet op.

Selskabsadministration

Fra selskabsadministrationen eller selskabets revisor vil du modtage selskabets regnskab. Herudover modtager du de regnskabstal og skatteoplysninger, der er gældende for dig for K/S projektet. I Herkules Invest har vi både tyske og danske medarbejdere så du vil altid kunne få svar på de spørgsmål du evt. måtte have.

Herkules Group, 30 års erfaring indenfor ejendomsinvestering

Fordelen ved at være kunde hos Herkules Group er, at vi har alle kompetencer til rådighed. Såfremt der er behov for ekstra fagfolk, har vi et stort netværk, som er opbygget over de sidste 30 år. En af Herkules Groups store styrker er, at der er dansk personale til at kommunikere med danske kunder på dansk, mens tysk personale kommunikerer med de tyske interessenter omkring ejendommen på tysk. Herved undgås sproglige misforståelser i arbejdsprocesserne.

Er du interessert i ejendomsinvesteringer og vil du vide mere om vores projekter? Så klik her.

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram