Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Hvilke eksterne partnere er en del af samarbejdet i K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvilke eksterne partnere er en del af samarbejdet i K/S Herkules Lüdenscheid?

Vicevært

Vil K/S Herkules Lüdenscheid ansætte en vicevært?

 • Da det er lejer selv, der står for driften, og selv stiller håndværker og vicevært til rådighed, har selskabet ikke nogen vicevært på stedet.

Hvorledes informeres K/S Herkules Lüdenscheid, om ejendommens tilstand og hvad der skal udbedres?

 • Der henvises til det årlige møde, som selskabet har med lejer, hvor ejendommens tilstand gennemgås samt løbende vedligeholdelse.

 

Dansk revisor

Hvem er selskabets danske revisor?

 • Den danske revisor er Martinsen, som reviderer selskabets regnskab.

Er begge selskaber tilmeldt revision?

 • For komplementaren er der som udgangspunkt ikke revision.
 • For kommanditselskabet er der revision.

Kan den enkelte investor modtage personlig rådgivning af selskabets revisor?

 • Ønsker man rådgivning af egen situation, er man velkommen til at tage kontakt til den danske revisor for egen regning.

 

Tysk revisor

Hvem er den tyske revisor?

 • Den tyske revisor er DANTAX.

Hvad udarbejder DANTAX?

 • Den tyske revisor udarbejder de tyske regnskaber samt selvangivelser for den enkelte investor.

Hvordan forholder jeg mig til den tyske skatterådgivning?

 • Overordnet foregår det sådan, at man samler sine investeringer et sted og laver en fælles indberetning til det pågældende Landesamt.

 

Tysk bank

Hvilken bank udsteder lånet?

 • 1. prioriteten er den tyske bank (Volksbank Wiehl).

Hvilket beløb lånes af Volksbank Wiehl og under hvilke forudsætninger?

 • Lånet udgør 8 mio. EUR, svarende til 80% af købsprisen.
 • Lånet afdrages med 2,5% om året som annuitet.
 • Lånerenten er fast i 10 år med en rentesats på 1,53 % p.a. (inkl. bidragssats).
 • Banken har pant i ejendommen, brandforsikring og lejeindtægt.
 • Der bliver hensat 60.000 EUR hvert år, som opspares til renovering af ejendommen.

Hæfter investor overfor den tyske bank?

 • Der er ingen hæftelse fra investor overfor banken.

 

 

Vil du se mere information om K/S Herkules Lüdenscheid, hvor du kan få 9% i afkast om året med 4,5% i årligt udbytte, så klik her.

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram