Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk
Hvornår foregår salg af ejendommen? Og hvordan?

Hvornår foregår salg af ejendommen? Og hvordan?

Salg

I K/S Herkules Lüdenscheid er strategien, at ejendommen sælges efter 10 år dvs. i år 2031. Efter 10 års ejerskab i Tyskland vil en fortjeneste ved et salg være skattefrit.

Det praktiske efter en generalforsamling, hvor det er besluttet at sælge ejendommen er, at Herkules får i opdrag at finde en køber. Herkules scanner markedet for købsinteressenter og afhængig af markedssituationen, vil der ved en fair prissætning fremkomme et til flere tilbud, hvilket oftest sker indenfor 3-6 måneder. Herefter er det almindelig forhandling, udarbejdelse af skøde og en administrativ proces med at afvikle ejendommen.

 

Hvordan beregnes den fremtidige værdiansættelse, når ejendommen igen skal sælges?

Værdiansættelsen ved salg af en tysk ejendom beregnes med udgangspunkt i ejendommens beliggenhed og dens almene tilstand såvel som anvendelsesmulighederne for forskellige lejetyper, lejers økonomiske styrke, lejekontraktens længde og eventuelle optioner, den aktuelle efterspørgsel efter forskellige ejendomstyper, det generelle renteniveau og endelig finansieringsselskabernes udlånsvilje såvel deres fastsættelse af ejendommens værdi.

For denne ejendom erhvervet af K/S Herkules Lüdenscheid er det en fordel, at der stadigvæk er 9 år tilbage af lejekontrakten, når ejendommen skal sælges igen. Samtidig ser vi meget på de alternative anvendelsesmuligheder. Her vil vi p.t. fremhæve, at bygningerne er særdeles gode til plejehjem uden væsentlige ombygningsomkostninger og til en højere leje.

 

Vil du se mere information om K/S Herkules Lüdenscheid, så klik her.

 

“We take care of your property value”

– Herkules Group

Facebook

Instagram