Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Ejendomsinvestering i Tyskland

Ejendomsinvestering i Tyskland

Igennem ejendomsinvestering hos Herkules Group har investor muligheden for, at få sit indskud forrentet med over 9 % p.a. inklusive en årlig kontant udlodning på 4-6 % p.a. Som udgangspunkt finansieres ejendommen med et fastforrentet lån i 10 år. Lejekontrakten er som regel uopsigelig og meget langsigtet og kan være helt op til 20 år. Vi sørger således for at risikoen er meget lav når vi finder attraktive ejendomme i tyskland...

Bulls or Bears or Bricks.. Ejendomsinvestering gavner porteføljen

Der findes mange teorier for hvordan man bør investere. Én af grundtankerne når man investerer er at man skal sprede sin investering over forskellige aktiver, en anden er at man skal beslutte sig for sin risikoprofil og en tredje er at man skal sørge for at rebalancere sine investeringer med jævne mellemrum...

Vi hjælper vores klienter med at bestemme, hvor man finder værdi på ejendomsmarkedet

Vi hjælper vores klienter med at bestemme, hvor man finder værdi på ejendomsmarkedet “Prisbillig” er kun ét kriterium, når man køber ejendom. Enhver, der tænker langsigtet, skal også tænke på videresalg. Bevarelse af værdi, beskyttelse mod inflation og endda stigning i værdi vil kun være mulig, når boligarealet er meget efterspurgt i mange år frem...

Investorerne går i øjeblikket væk fra “core” ejendomme og der er stigende interesse for ejendomsinvestering på B- og C-beliggenheder

Ejendomsinvestorer, ejendomsfonde, banker, kreditinstitutter og udbydere af finansielle tjenester flytter i stigende grad til B-placeringer i A-byer og A-placeringer i B-byer på grund af den voksende konkurrence og faldende finansieringspotentiale i de såkaldte A-byer inden for finansiel ejendomsfinansiering...

Hvilke eksterne partnere er en del af samarbejdet i K/S Herkules Lüdenscheid?

Vil K/S Herkules Lüdenscheid ansætte en vicevært? Da det er lejer selv, der står for driften, og selv stiller håndværker og vicevært til rådighed, har selskabet ikke nogen vicevært på stedet...

Hvordan foregår kommunikationen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvem kommunikerer jeg med? Hos Herkules er både tysk og dansk personale ansat. Danske investorer, evt. banker samt dansk revisor har minimum en dansk kontaktperson. For de tyske interessenter fx den tyske revisor, lejer, vicevært etc. Er der tysk personale ansat til at varetage kommunikationen...

Hvem foretager ejendoms- og selskabsadministration i K/S Herkules Lüdenscheid?

Herkules Group er et tysk ejendomsselskab, der arbejder med formidling og forvaltning af tyske ejendomme. Herudover arbejdes der sideløbende med rådgivning inden for udlejning, finansiering, ejendoms- og selskabsadministration samt køb og salg af ejendomme...

Hvor meget udgør indtægter og udgifter i K/S Herkules Lüdenscheid?

Der er som udgangspunkt ingen udgifter til ejendomsselskabet, da vi har en triple Net kontrakt, det betyder at lejer dækker alle omkostninger til drift, vedligeholdelse og renovering af ejendommen i lejekontraktens løbetid...

Hvordan sker finansieringen af ejendommen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Finansieringen sker gennem en tysk bank. Aktuelt er der givet tilbud om finansiering af EUR 8.000.000. Dette svarer til en finansiering på knap 80% af købsprisen. Tilbuddet fra banken er baseret på en ydelse på 4,03% p.a. af den oprindelig hovedstol...

Hvilke omkostninger er forbundet med købet af ejendommen i K/S Herkules Lüdenscheid?

Ifald af at omkostningspositionerne: Notar og tinglysning, danske og tyske revisorer og advokater og byggeteknisk gennemgang, samlet bliver højere, bliver en overskridelse modregnet i posten "Honorar til Herkules". Selve handlen er uden moms, da klinikker og hospitaler er momsfrie...