Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Hvilke eksterne rådgivere, er en del af samarbejdet omkring K/S Herkules Lüdenscheid?

Hvilke eksterne rådgivere, er en del af samarbejdet omkring K/S Herkules Lüdenscheid?

Herkules Invest ApS har samarbejdet med følgende eksterne rådgivere i forbindelse med K/S Herkules Lüdenscheid. Nedenfor er kort beskrevet, hvilken funktion, som de hver især har haft i denne forbindelse...

Hvis jeg investerer i K/S Herkules Lüdenscheid, hvordan foregår det så med køb og etablering af selskabet?

Der stiftes to selskaber, henholdsvis K/S Herkules Lüdenscheid samt Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS. Komplementar Herkules Lüdenscheid ApS bliver stiftet af Herkules Invest ApS og kapitalen bliver tegnet af investorerne. Selskabet stiftes med en kapital på EUR 5.500. Herefter stifter Herkules Invest ApS K/S Herkules Lüdenscheid og investorerne (kommanditisterne) tegner kapitalen...

Hvor lang tid løber lejekontrakten over i K/S Herkules Lüdenscheid og hvad sker der ved udløb?

Som udgangspunkt løber lejekontrakten i 30 år. De første 20 år er den uopsigelig for lejer og udlejer, de næste 10 år kan lejer vælge at forlænge med 5 år ad gangen 2 år før udløb. Efter 30 år udløber kontrakten og skal genforhandles i forbindelse med en ny løbetid. Såfremt lejer ikke udnytter sin option og forlænger lejekontrakten, forlænges lejekontrakten med 1 år ad gangen, såfremt en af parterne ikke opsiger kontrakten...

Hvem er lejeren egentlig i ejendommen, der erhverves af K/S Herkules Lüdenscheid?

Selskabet er stiftet i november 1947 som et lægecenter for alle aktive idrætsudøvere i delstaten Nordrhein Westfalen (NRW). Sporthilfe er oprindeligt oprettet som en sygekasse for sportsudøvere i Nordrhein Westfalden (NRW)...

Hvornår foregår salg af ejendommen? Og hvordan?

I K/S Herkules Lüdenscheid er strategien, at ejendommen sælges efter 10 år dvs. i år 2031. Efter 10 års ejerskab i Tyskland vil en fortjeneste ved et salg være skattefrit. Det praktiske efter en generalforsamling, hvor det er besluttet at sælge ejendommen er, at Herkules får i opdrag at finde en køber...

Er der tænkt på evt. alternativ anvendelse af ejendommen erhvervet af K/S Herkules Lüdenscheid?

I tilfælde af at ejendommens lejer af den ene eller anden grund ikke betaler lejen, skal selskabet finde et nyt grundlag for ejendommen. Denne ejendom vil naturligvis kunne anvendes til andre former for sygehus eller lægelignende praksis. Flere af naboejendommene driver lignende klinikkker eller hospitaler i dag, og med stor sandsynlighed, vil de være interesserede i denne ejendom...

Et budget er taknemmeligt, så hvor kan det gå galt? Er der lavet en risiko- og følsomhedsanalyse?

I et budget er det enten indtægterne eller udgifterne, som kan ændre sig over tid. Der vil i prospekter udarbejdet af Herkules altid være en følsomhedsanalyse samt en oplistning af de væsentligste risici, der kan ske med investeringen, og hvorledes de risici er forsøgt afdækket...

Hvilke spørgsmål skal man have afdækket for at sikre sig, at ejendommen man investerer i er i en god stand?

Ejendommens stand har betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Vores ejendomme er derfor enten nyopførte eller nyrenoverede. Ejendommens kvalitet og stand bliver altid gennemgået af vores tekniske rådgiver for at undgå uforudsete udgifter. En ny eller nyrenoveret ejendom i god stand betyder for dem mindre risiko for uforudsete udgifter...

Hvor lang tid skal jeg regne med, at projektet løber over?

Investering i fast ejendom skal altid ses som en langsigtet opsparing og vi udarbejder derfor 20-årige budgetter. Det er ikke ensbetydende med, at man på forhånd kan sige, at 20 år er den mest gunstige opsparingsperiode...

Er det kompliceret at investere i et K/S projekt hos Herkules Invest mht. indberetning af skat og evt. fradrag?

Nej, det er det ikke. Du får alle oplysninger fra regnskaberne, som du skal inkludere i dit årsregnskab. Der er som udgangspunkt i projekterne ikke skattefradrag.Fra selskabsadministrationen eller selskabets revisor vil du modtage selskabets regnskab...