Kontakt: +45 7077 7170 info@herkules-invest.dk

Kunne du se dig selv i en ejendomsinvestering, der giver minimum 9 % i afkast efter skat?

Kunne du se dig selv i en ejendomsinvestering, der giver minimum 9 % i afkast efter skat?

I Herkules Invest har vi attraktive ejendomsinvesteringer som bliver struktureret som et kommanditselskab (K/S). Et kommanditselskab er et selskab, hvor der er to typer af selskabsdeltagere – kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskud, og komplementarerne, som hæfter ubegrænset og personligt...

Har du en god risikospredning for dine investeringer?

nvestorerne forsøger i dag at sprede deres risiko mest muligt. Dette gøres ved at investere i forskellige aktiver. På denne måde opnås et mere stabilt afkast idet hvis ét aktiv falder er der stadig andre aktiver der kan stige. Hvis aktierne f.eks. falder med 50 % så vil det være godt hvis du også har investeret i en stabil ejendomsinvestering og måske også har andre aktiver, obligationer eller lignende...

4 grunde til at investere i Lüdenscheid

Nødplan med mulighed for afkast forbedring. Såfremt lejer af den ene eller den anden grund ikke betaler lejen, har Herkules udarbejdet en nødplan med to mulige scenarier...

Strategi

Forinden en ejendomsinvestering er det altafgørende at have udarbejdet en strategi. Der er flere forskellige strategier og planer, som er relevante at sætte sig ind i forinden investeringen. Hertil er det fordelagtigt især at gå i dybden med en exitstrategi og en nødplan...